Zmiana cen poprzez SKU lub EAN w WooCommerce

eksport produktow w woocommerce

Otrzymujesz od producenta nowy cennik. Chcesz szybko zmienić ceny. Wystarczy, że zaimportujesz plik CSV z kolumną ID oraz Cena. Jednak jak porównać produkt ze sklepu z tym z cennika jednocześnie przypisując mu nową cenę? Do tego użyjemy SKU lub EAN oraz funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO Zacznijmy od wyeksportowania produktów ze sklepu [Produkty/Eksport] Interesują nas kolumny ID, Cena, SKU lub EAN Wygenerowany plik CSV otwieramy w arkuszu kalkulacyjnym z opcją separatora – przecinek. … Dowiedz się więcej