Zmiana cen poprzez SKU lub EAN w WooCommerce

Otrzymujesz od producenta nowy cennik. Chcesz szybko zmienić ceny. Wystarczy, że zaimportujesz plik CSV z kolumną ID oraz Cena. Jednak jak porównać produkt ze sklepu z tym z cennika jednocześnie przypisując mu nową cenę? Do tego użyjemy SKU lub EAN oraz funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

Zacznijmy od wyeksportowania produktów ze sklepu [Produkty/Eksport]

eksport produktow w woocommerce 1

Interesują nas kolumny ID, Cena, SKU lub EAN

eksport produktow w woocommerce
  • ID – aby skutecznie nadpisać cenę konkretnego produktu
  • Cena – w celu porównania i jej późniejszej zmiany
  • SKU – wyłącznie jeśli jest identyczne z tym od producenta
  • EAN – może być potrzebna wtyczka EAN for WooCommerce oraz uzupełnienie produktów o kody kreskowe

Wygenerowany plik CSV otwieramy w arkuszu kalkulacyjnym z opcją separatora – przecinek.

import csv w arkuszu kalkulacyjnym

Do kolumn E i F wklejamy ean oraz cenę z cennika.

wygenerowany plik csv z woocommerce

W komórce C12 nie mamy przypisanego kodu EAN dla produktu z ID 298. Dodając w adresie sklepu /?p=ID otworzysz stronę produktu np. wlasnyesklep.eu/sklep/?p=298

W komórce D2 wstawiamy formułę =WYSZUKAJ.PIONOWO(C2;$E$2:$F$10;2;0)

funkcja wyszukaj pionowo

Kopiujemy formułę przeciągając w dół za czarny kwadrat w prawym dolnym rogu komórki D2.

W skrócie EAN z C2 jest szukany w zakresie E2:F10. Jeśli zostanie znaleziony zostanie przypisana cena producenta a jeśli nie zwrócona wartość #N/D

Pamiętaj o zmianie zakresu według własnych danych.

kopiowanie formuly

Usuwamy kolumnę E i F. Zaznaczamy kolumnę D. Z menu programu (na przykładzie LibreOffice Calc) wybieramy Dane/Autofiltr.

autofiltr LibreOffice Calc

Sortujemy według #N/D

sortowanie

Zaznaczamy z SHIFT od 2 do 19 wiersza i usuwamy.

zaznaczenie i usuniecie wierszy

Sortujemy z wszystkimi cenami.

sortowanie 2

Otrzymujemy

wynik sortowania

Pozostaje nam zmienić nazwę kolumny D na Cena oraz usunąć kolumnę B i C.

plik gotowy do importu

Zapisujemy plik z rozszerzeniem .csv i importujemy do sklepu.

eksport produktow w woocommerce 1
import pliku csv do woocommerce
import pliku csv do woocommerce 2

Powyższa metoda przyda się nie tylko podczas zmiany cen w WooCommerce ale również na innych platformach.

Autor: Grzegorz Kulasza